Vrijwilligersbeleid

Ruiterclub Pijnacker is een vereniging die draait op de inzet van vrijwilligers! Ruiterclub Pijnacker (RCP) is in 1975 opgericht en is een niet-commerciële instelling. Daarom zijn er
geen mensen in loondienst. Hiermee willen wij de kosten laag houden zodat pony- of paardrijden voor iedereen betaalbaar blijft. Dit betekent dat alles door vrijwilligers wordt gedaan en dat iedereen die komt rijden bij RCP vrijwilligerstaken moet uitvoeren.
Kom je bij de RCP pony- of paardrijden dan verwachten wij van jou dat jij je ervan bewust bent dat je hebt gekozen voor een vereniging waar verwacht wordt dat jij vrijwilligerstaken uitvoert en dus meehelpt met de verzorging van de dieren (buiten de reguliere lestaken om) en het schoon en netjes houden van de accommodatie.

Wat zijn vrijwilligerstaken?
Wij verwachten dat elk lid vanaf de leeftijd van 15 jaar per kwartaal minimaal 2 uur meehelpt. Voor leden onder de 15 jaar geldt dat die taak door een ouder/verzorger wordt uitgevoerd. Op de bar in de kantine ligt een map met vrijwilligerstaken. Hierin staan de standaardtaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de toiletten, ramen zemen, vegen van de kantine, onkruid wieden. Daarnaast zijn er diverse leuke commissies waaraan je kunt deelnemen, er wordt regelmatig hulp gevraagd voor het stalteam, in de evenementen-, kantine of communicatiecommissie. Bij deelname aan het stalteam of een andere commissie krijg je vrijstelling van de vrijwilligerstaken. Als je een taak uitvoert, kijk dan wel eerst even in de map of iets al niet net gedaan is. Wc’s schoonmaken elke dag is heel fijn, maar elke dag ramen zemen is niet nodig. Let op, niet alles valt onder vrijwilligerstaak. Je kind voor of na de les helpen met poetsen en zadelen wordt min of meer van iedere ouder verwacht. Dat kunnen ze tenslotte nog niet zelf en onze instructeur heeft ook maar 2 handen. Mocht je niet weten hoe dat moet, vraag het dan aan iemand die het wel weet, bijvoorbeeld de instructeur. Ook het na de les opruimen van je gebruikte spullen is
een taak wat standaard bij de les hoort. En gezellig meefietsen met een buitenrit telt helaas ook niet mee.

Schrijf het op in de map
De map voor de vrijwilligerstaken ligt op de bar in de kantine. Schrijf daarin op als je een taak hebt gedaan. Vanaf 1 januari 2023 maken wij een extra kolom waarin je de tijd kan opschrijven die je nodig had voor de vrijwilligerstaak die je hebt gedaan.

Het structureel afkopen van de vrijwilligerstaken is niet meer mogelijk
Het bestuur heeft besloten dat vanaf 1 januari 2023 het ‘structureel’ afkopen van een vrijwilligerstaak niet meer mogelijk is. Kom je bij de RCP pony- of paardrijden dan verwachten wij van jou dat jij je ervan bewust bent dat je hebt gekozen voor een vereniging waar verwacht wordt dat jij vrijwilligerstaken uitvoert en dus meehelpt met de verzorging van de dieren (buiten de reguliere lestaken om) en het schoon en netjes houden van de accommodatie. Wij verwachten van jou dat je elk kwartaal minimaal 2 besteed aan vrijwilligerstaken. Doe je dit niet dan wordt het hieronder genoemde geldbedrag van de bij ons bekende rekening afgeschreven. Elk kwartaal dat er geen vrijwilligerstaak is gedaan wordt het bedrag verhoogd:
1e keer geen vrijwilligerstaak € 25,-
2e keer geen vrijwilligerstaak € 50,-
3e keer geen vrijwilligerstaak € 75,- en een gesprek met de voorzitter van het bestuur volgt.
Heb je vragen n.a.v. deze mail? Neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur RCP,

Paul Oudijn
Hoofd Vrijwilligerstaken
vrijwilligertakenrcp@gmail.com