Opzeggen lessen en lidmaatschap

Uiteraard vinden we het heel erg jammer dat jij wilt stoppen bij RCP.

Opzeggen van het volgen van lessen en je lidmaatschap kan via e-mail naar onze ledenadministratie: ledenrcp@gmail.com. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 kalendermaand.


Indien het lidmaatschap tijdens het lopende jaar wordt beëindigd, blijft de jaarbijdrage geheel verschuldigd. De opzegging moet uiterlijk 30 november van het lopende jaar door de ledenadministratie zijn ontvangen om geen jaarbijdrage voor het nieuwe jaar te betalen. Komt een opzegging na 30 november binnen dan is de jaarbijdrage voor het daaropvolgende kalenderjaar verschuldigd.