Afwezig en inhalen

Kan je een keer niet komen rijden? Meld jezelf dan af via de ruiterapp van HTP. Als je dit 24 uur van te voren doet dan krijg je een inhaalles. Je mag 5 lessen (die je zelf hebt afgemeld) per kalenderjaar op een later tijdstip inhalen. Dit moet gebeuren voor 1 februari van het nieuwe kalenderjaar. Inhalen is alleen mogelijk als er in de betreffende les een afwezige is. Soms is het inhalen van lessen niet mogelijk, bijvoorbeeld als er paarden kreupel zijn. Dan is er een tijdelijk inhaalverbod. Ook mag er in een springles niet worden ingehaald. Ponylessen mogen alleen worden ingehaald in een les van hetzelfde niveau. Het inhalen van een gemiste les is een service die RCP verleent aan haar leden, het is geen recht. Als jij je lessen opzegt, dan vervallen ook je inhaallessen.