Corona les protocol

Leden zijn alleen welkom op de tijden dat zij les hebben of werkzaamheden verrichten voor de Ruiterclub zoals stalteam.
 
Protocol voor paardrijden bij Ruiterclub Pijnacker v11.
Corona coördinator: Bestuur RCP en dagelijkse vrijwilliger
E-mailadres: bestuurrcp@gmail.com
 
De RCP werkt er aan om veilig en verantwoord de paardensport te beoefenen binnen de geldende coronaregels. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor dit protocol is het Protocol verantwoord sporten http://www.nocnsf.nl/sportprotocol. Dit document beschrijft hoe de Ruiterclub de huidige maatregelen zal toepassen.
 
Maatregelen RCP
• De binnenrijbaan is open voor de noodzakelijke verzorging en beweging van de paarden. Er worden in de binnenrijbaan geen (groeps)lessen gegeven.
• Onze locatie is open om ruiters de gelegenheid te geven hun sport te beoefenen in de buitenlucht.
• Leden vanaf 13 jaar jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de medewerkers. Wachten voor de les kan bij de buitenpoetsplaats. Niet op het terras wachten.
• Toeschouwers, publiek en oudershebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/les of vrij rijden.  Echter, mocht ondersteuning bij de sportactiviteit noodzakelijk zijn dan mag er één ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. Dit kan alleen na toestemming van de instructeur/ondernemer. Ouders kunnen buiten het terrein/hek wachten.
• De kantine is dicht.
• Iedereen vanaf 13 jaar: Het dragen van een mondkapje in alle binnenruimtes (ook de stal) is verplicht. Tijdens het rijden mag hij af. De instructie mag in de bak het mondkapje tijdens het lesgeven afdoen.
• Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les, blijf thuis met (lichte) klachten. Onze instructies mogen ruiters met vermoedelijke klachten naar huis sturen.
• Aanwezigen dienen de aanwijzingen van instructie, stalteampersoneel of de aangewezen corona-coördinator op te volgen.
• Stal betreden via de ‘kleine’ ingangen en verlaten via de ‘grote’ ingang. Zo is er 1 looprichting in stal.
• Maximaal 1 persoon tegelijk in de zadelkamer (gezinsgenoten mogen wel tegelijk in de zadelkamer komen).
• Pensionklanten worden ook verzocht om na het verzorgen/rijden van hun paard het terrein te verlaten.
 
Paardrijden
Ruiters t/m 26 jaar en ruiters van 27 jaar en ouder
• De groepslessen worden gegeven onder begeleiding en vinden in de buitenlucht plaats. Er wordt door personen vanaf 13 jaar onderling 1,5 meter afstand gehouden voor en na het sporten. Onze instructeurs en vrijwilligershouden 1,5 meter afstand tot de ruitersen elkaar. De instructie behoudt altijd het recht om de les te annuleren of af te breken als blijkt dat de omstandigheden niet veilig zijn voor ruiter en paard.
• Ruiters moeten bij voorkeur zelfstandigpoetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpenworden indien dit noodzakelijk is.
• Na het rijden, het eventueel naverzorgenvan je paard en het uitvoeren van de lestaken verlaat je zo spoedig mogelijk het terrein.
 
Aanvulling voor ruiters vanaf 27 jaar
• Groepsgrootte voor een les met daarin minimaal 1 ruiter van 27 jaar of ouder is max. 4 personen.
 
Communicatie
• Op de accommodatie zijn aanwijzingen opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
• Een aangepast/gewijzigd protocol wordt naar de leden gemaild.
 
Wedstrijden
• Er vinden op onze accommodaties (nog) geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.
• Ruiters met een eigen paard krijgen de mogelijkheid om online proeven op te nemen, in te sturen en trainingen te volgen om verder geholpen te worden met de correcte beweging van hun paard.
• Zodra er wedstrijden en/of meetmomenten mogelijk zijn, wordt hiervoor een separaat protocol opgesteld door de KNHS.