Vrijwilligersplan

Inloggen vrijwilligersplan: http://vrijwilligers.ruiterclub.nl/users/login

 

Beste leden van de RCP,

 

Zoals u weet draait onze vereniging op de kracht van vrijwilligers. Helaas is gebleken dat de afgelopen jaren alle werkzaamheden door een vaste groep leden worden uitgevoerd. Daarom is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 2012 door de leden het plan goedgekeurd om de leden van de Ruiterclub meer verantwoordelijk te maken. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en welzijn van onze paarden en vereniging. Als bestuur doen wij daarom een beroep op u.

 

In mei 2013 is tijdens de ALV opnieuw gesproken over de invoering van het vrijwilligersplan. Er is toen toestemming gegeven om hier per 1 januari 2014 mee te starten. Middels deze brief willen wij u hierover informeren.

 

Wie

Het vrijwilligersplan geldt voor alle gebruikers van de manege. Gebruikers zijn alle leden die in de les meerijden op manege paarden/pony’s en privepaarden en leden van buitenaf die gebruikmaken van onze bak. Voor hen allen geldt vanaf 1 januari 2014 het vrijwilligersplan. Leden van het onderhoudsteam, de evenementencommissie en het bestuur zullen worden uitgesloten, omdat zij zich op basis van vrijwilligheid al iedere week inzetten voor de Ruiterclub.


Leden vanaf 15 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de vrijwilligerstaken, bij leden onder de 15 jaar zal beroep gedaan worden op de ouders of verzorgers.

 

De vrijwilligerstaken

Van 1 januari t/m 31 maart 2014 zal een proefversie van het plan gaan draaien. Er wordt van u verwacht dat u binnen deze periode 1 taak uitvoert. Belangrijk om te vermelden is dat deze taken naast de reguliere lestaken, zoals voeren, vegen en de mestdienst op zondag, worden uitgevoerd. Wij hebben de volgende taken opgesteld om in de proefperiode uit te voeren:

·         Bardienst tijdens evenementen en wedstrijden (‘s morgens en ‘s middags 2 personen)

·         Stalmeester tijdens wedstrijden (‘s morgens en ‘s middags 2 personen)

·         Schrijver tijdens wedstrijden (‘s morgens en ‘s middags 1 persoon)

·         Schoonmaak kantine (2x per week, 2 personen)

·         Schoonmaak toiletten (5x per week, 1 persoon)

·         Ondersteuning onderhoudsteam maandagavond (1x per week, 2 personen)

Voor iedere uit te voeren taak komt er een uitleg beschikbaar die te vinden is in de map vrijwilligerstaken, waar u ook uw taak kunt afvinken.

 

Inschrijven

Om het voor ieder lid overzichtelijk te maken, hebben wij een website laten ontwikkelen waar u zich kunt inschrijven voor een taak. Zaterdag 14 december 2013 zal u inloggegevens ontvangen op het e-mailadres dat u of uw kind op de manege heeft ingevuld. Let ook op uw spammail, want de mogelijkheid bestaat dat de email hierin terecht komt.

 

Vervolgens kunt u zich op deze website inschrijven voor een taak naar keuze. Een uitgebreide uitleg van de website vindt u in de bijlage. Voor het inschrijven geldt: wie het eerst inschrijft heeft de eerste keus en vol is vol. Taken zijn niet overdraagbaar, alleen een lid of diens ouders kunnen de taak uitvoeren. Het is wel mogelijk onderling te ruilen, indien dit wordt gemeld bij het hoofd vrijwilligerstaken.

 

Het hoofd vrijwilligerstaken houdt per 2 weken bij wie bij welke taak verwacht wordt en of de taak ook voldoende uitgevoerd is. Mocht u zich toch willen uitschrijven voor een taak, dan kunt u dit aangeven bij het hoofd vrijwilligerstaken.

 

Kirsten Groenendijk is hoofd vrijwilligerstaken en bij haar kunt u terecht met vragen. Zij is te bereiken via het e-mailadres: vrijwilligers@ruiterclub.nl.

 

Afkopen/boetebeleid

Als bestuur hopen wij natuurlijk dat alle leden hun steentje willen bijdragen aan het goed functioneren van de Ruiterclub, maar er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn waardoor dit niet kan. U wordt daarom in de gelegenheid gesteld om de taak af te kopen. Per taak zal het bedrag hiervoor liggen op €10,-. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dient u dit door te geven aan het hoofd vrijwilligerstaken via het eerder genoemde e-mailadres en zal het bedrag automatisch van uw rekening wordt geïncasseerd.

 

Indien u zich wel voor een taak heeft ingeschreven, maar u zonder afmelden niet bent verschenen krijgt u een boete van €20,-. Deze boete zal automatisch geïncasseerd worden.

In de proefperiode (jan t/m maart 2014) wordt de 1e keer een waarschuwing gegeven. Er zal een map in de kantine liggen met de takenlijst die u kunt aftekenen. Het is dus erg belangrijk dat u uw taak aftekent.

 

Als bestuur zullen wij na de proefperiode een besluit nemen over de genoemde bedragen en behouden wij ons het recht voor om deze bedragen aan te passen. Indien maar weinig mensen zich opgeven voor taken of de taken niet uitgevoerd worden, zullen wij de bedragen verhogen.

Wij hopen niet dat dit nodig is.

 

Tot slot

Wij hopen dat we met de invoering van dit plan al onze leden bij onze vereniging kunnen betrekken en dat iedereen ook bereid is af en toe zijn handen uit de mouwen te steken in het belang van onze paarden/pony’s en de Ruiterclub. Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met het hoofd vrijwilligerstaken middels het emailadres: vrijwilligers@ruiterclub.nl

 

Namens het gehele bestuur,

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Oudijn

Voorzitter